Lägesrapport 2013-10-19

Inom VA-område:

Grävningen är framme vid Bya by och fortsätter därefter mot Skarstad kyrka och Funkagården/Rockagården till Lidan. Nu prioriteras VA-grävning där bredbandets stamnät går. Stick till varje ansluten fastighet grävs senare.

Utanför VA-område:

Tryckningar under vägar och vattendrag både i Jung och Long är gjorda. Grävningen fortsätter  från Lidan mot Töredal (endast bredband) och Jungs samhälle förbi Åsa.

Viktig information om anslutningar

Styrelsen meddelar när föreningens vatten- och avloppsnät är i drift och när det är dags att börja koppla in anslutningar.

Det går bra att gräva ner pumpbrunnen redan nu men ledningen får ej anslutas till föreningens serviceventil. Monteringsanvisning finns under fliken ´Beställa pump!´.

Ledningsände vid serviceventil skall lämnas fri då denna kommer att användas när hela systemet provtrycks innan driftsättning. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att fastigheten ej anslutes  till serviceventilen.Skulle fastigheten ändå vara ansluten vid provtryckningen debiteras fastighetsägaren kostnaden för att koppla loss.

Lägesrapport 2013-09-30

Inom VA-området är det i stort sett grävt fram till Skatofta för att sedan fortsätta mot Skarstad kyrka. Där är det utstakat och klart.

Vill du gräva ner avloppsbrunnen på din tomt redan nu så går det bra att beställa  brunn, avloppspump och vattenmätare till ett pris av 36000kr. Garantin för pump och vattenmätare börjar gälla 2014-06-01.

På bredbandssidan är det grävt från Bränneberg och upp mot Jungs samhälle. Inom några dagar är grävmaskinerna vid Jungs skola. Därefter fortsätter utstakning och grävning ner mot E20 förbi Asko’s gamla lokaler.