KÖLDSÄKRA ERA PUMPBRUNNAR

För att säkerställa driften och undvika stopp i form av frysning av ventil och utloppsrör SKALL den isolerskiva som finns tryckas ner mot botten av den öppna delen av pumpbrunnen och vila mot utloppsröret. Finns beskrivet i Monteringsanvisning_SE som medföljde brunnen.

Blir det stopp finns risk för skador på pumpen och därmed reparationer som kostar pengar.

Om problem ändå uppstår, kontakta ALLTJÄNST LIDKÖPING, Edvard Appelman tel 0702 258369