Lägesrapport 2013-10-19

Inom VA-område:

Grävningen är framme vid Bya by och fortsätter därefter mot Skarstad kyrka och Funkagården/Rockagården till Lidan. Nu prioriteras VA-grävning där bredbandets stamnät går. Stick till varje ansluten fastighet grävs senare.

Utanför VA-område:

Tryckningar under vägar och vattendrag både i Jung och Long är gjorda. Grävningen fortsätter  från Lidan mot Töredal (endast bredband) och Jungs samhälle förbi Åsa.