Ägarbyte

Det är viktigt att föreningen får information om ägarbyte och att den nya ägaren skickar kopia på lagfarten till föreningen.

Faktura skickas till den nya ägaren/ägarna då föreningen fått information om ägarbyte enligt blanketten nedan.

Loading