Ägarbyte

Det är viktigt att föreningen får information om ägarbyte

Observera att den nuvarande ägaren faktureras tills lagfarten för nya ägaren är klar och inkommit till föreningen. Det betyder att den gamla ägaren är betalningsansvarig tills Lantmäteriet har utfärdat lagfart för den nya ägaren.