Ägarbyte

Det är viktigt att föreningen får information om ägarbyte och att den nya ägaren skickar kopia på lagfarten till föreningen. Se nedanstående punkter!!

Faktura skickas till den nya ägaren/ägarna då föreningen fått information om att lagfarten är klar. Alternativt att styrelsen beviljar att nya ägaren faktureras även om lagfarten inte är klar. Den tidigare ägaren är under tiden fram tills lagfarten är klar betalningsansvarig.

Föreningen behöver följande uppgifter då fastigheten byter ägare:

 • Fastighetsbeteckning
 • Nuvarande ägare
 • Ny ägare
 • E-post adress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Fakturaadress om den är en annan än adressen till fastigheten
 • Tillträdesdatum
 • Vattenmätarnummer
 • Mätaravläsning tillträdesdagen
 • Beräknad vattenförbrukning kbm/år
 • Övrigt

Skicka uppgifterna till:

sekreterare@varaslattensva.se

Loading