Ägarbyte

Det är viktigt att föreningen får information om ägarbyte

Observera att den nuvarande ägaren faktureras tills lagfarten för nya ägaren är klar och inkommit till föreningen