Utsättning/löpande arbete

Detta presenterades på föreningsstämman 18 juni.

  • Utsättning kommer att ske i god tid före grävning av respektive avsnitt
  • Utsättning sker i nära samråd med respektive fastighetsägare
  • Kontakt kommer att tas av vår fältarbetare eller av någon i styrelsen
  • Support och engagemang av respektive fastighetsägare ger lägre kostnad
  • Grävd sträcka avslutas varje dag. Detta innebär att fastighetsägare som vill kontrollera lagningar, täckdiken, etc. måste vara tillgänglig vid grävningen.

Statusrapport juni 2013 presenterad på föreningsstämman 18 juni

  • I nuläget ingår 153 fastigheter
  • Entreprenadavtal tecknat med Empower AB
  • Låneavtal tecknat med Sparbanken Skaraborg

Sparbanken Skaraborg är också intresserade av att stötta med den finansering som resp fastighetsägare ska göra själv i form av pumpbrunn och arbete på egen tomt. Detta är dock helt utanför samfällighetens ansvar och inblandning

  • Vara Markkonsult är kontrakterade som kontrollant av projektet.
  • Grävstart i början av augusti. Första etappen kommer att ske där samgrävning sker med bredbandets stamnät.