Förläng livstiden på din avloppspump?

Vår anläggning har nu varit i drift i ca 2år. Hittills har allt fungerat tillfredsställande.

Alltjänst Lidköping servar regelbundet den gemensamma anläggningen.

Även om pumparna är mycket driftsäkra kan det vara bra att serva den egna pumpen för:

  • Kontroll av att pumpen blivit installerad enligt instruktionen
  • Kontroll av vad du råkat spola ner
  • Rengöring pumpen bland annat från fett
  • Kontroll av pumpens kondition
  • Kontroll av larmfunktionen
  • Bedömning av hur ofta du behöver göra service i fortsättningen

Se fliken ”Så här sköter du din avloppsbrunn” på www.varaslattensva.se