MOMS i samfällighetsföreningar

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande, 8-1462899, i frågan om att samfällighetsföreningar blir moms-pliktiga.

Detta innebär kostnadshöjningar för föreningens medlemmar. Styrelsen driver nu ett arbete för att i möjligaste mån minska dessa kostnader.

Läs mer

https://www.skatteverket.se/foreningar/driva/samfallighetsforening/momsiensamfallighetsforening.4.1657ce2817f5a993c3a7cf8.html?q=moms+samf%C3%A4llighet

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.4/339628.html#h-Ranta