Lägesrapport 2014-01-17

VA

Grävningen fortsätter från Skarstad mot Long längs riksväg 47. Denna sträckning påbörjas nästa vecka. Utsättning och stakning kommer ske på sträckningen från Skatofta till Longs by.

Bredband

Inom bredbandsområdet är tryckningar utförda. Vissa delar fram till järnvägen i Håkantorp kvarstår. Likaså en sträckning i Jung. Därefter väntas blåsning av fiber i dessa områden. Parallellt sker uppmärkning av kopplingsskåpen, för snabbare hantering vid blåsning.

 

Det har förekommit en del olyckor längs vägen som t.ex tilltryckta dräneringar. Positivt är att entreprenadföretaget har ökat sin bemanning för att påskynda arbetet.