SPARA MILJÖN, KOPPLA PÅ DET KOMMUNALA AVLOPPET!

Vårt Vatten och Avloppsnät  har nu varit i full drift i 4 månader. Drygt hälften av våra medlemmar, bortåt 90 stycken, har anmält påkoppling. Det får väl anses som en bra takt.

Det är emellertid viktigt att påkopplingen fortsätter i snabb takt. Ju fler som är påkopplade desto bättre blir funktionen i systemet. Vid långa sträckor med få påkopplade är det risk för sedimentering som kan leda till stopp i systemet. Vi får också arbete med att  spola systemet extra för att säkerställa driften.

SPARA MILJÖN, KOPPLA PÅ DET KOMMUNALA AVLOPPET!

FÅ EN BRA STABIL VATTENKVALITET, KOPPLA PÅ DET KOMMUNALA VATTNET!

Om ni har kopplat på men ännu inte anmält detta, gör det omgående! – antingen på vår hemsida eller med den blankett som bifogades fakturan för februari.

Fakturering; De fasta beloppen på fakturan , ränta, amortering, administration och underhåll sker i enlighet med vad som fastställdes på föreningsstämman i juni 2014 för att gälla 2015.

Räntan är den kalkylerade räntan och motsvarar inte direkt den aktuella gällande räntenivån. Justering för detta kommer att ske i utdebiteringen för nästa år som fastställs vid årets föreningsstämma i juni 2015.

Vi arbetar nu med att slutföra all dokumentering så att vi kan ha den slutliga lantmäteriförrättningen nu i vår.

Sammanställning av den totala kostnaden pågår också för att  fastställa det slutliga investeringsbeloppet per ansluten fastighet.