Viktig information om Anslutningsboxar för Bredband.

Anslutningsboxar för utsidan huset samt fibersvans som  skall dras inifrån huset genom väggen till kopplingsboxen, finns nu för  avhämtning i samband med bredbandsföreningens styrelsemöten i Skarstad Bygdegård.  Fibersvansar finns i 10 och 20 meters längd. Instruktion för montering finns  under fliken instruktioner på Bredbandsföreningens hemsida.
Nästa tillfälle för hämtning är den 30 september  mellan kl. 18.00 – 18.30.

Lägesrapport 2013-09-23

VA-grävningen: Det har fortsatts utefter Ringleden hela veckan och på fredagen hade vi kommit ca ytterligare ca 1 km. Vi räknar med att vara uppe vid Skatofta under veckan. Därefter fortsätter grävningen på andra sidan väg 47 upp mot Skarstad.
Utsättning har påbörjats och kommer att fortsätta nästa vecka.

Bredbandsgrävningen: Under veckan har ytterligare drygt 4 km avverkats och är nu vid Bränneberg. Vi har nu grävt knappt 2 mil sedan starten. Det är kvar ca 3,5 km till Jungs Skola som vi räknar med att nå under nästa vecka.
Utsättning av ledningsdragningen mellan undergången av gamla E20 och Jungs skola görs i början av veckan. 

 

Lägesrapport 2013-09-15

VA-grävningen: utefter Ringleden har rullat på hela veckan och på fredagen hade vi kommit ca 1, 4km. Totalt har VA grävningen avverkat ca 9 km.
Utsättning kommer nästa vecka att påbörjas på sträckan Skatofta mot Skarstad, Bya och vidare mot Skarstad Kyrka.

Bredbandsgrävningen:  flyttade på fredagen från Väg 47 vid Tomten till Törestorp. På fredagen grävde man 1,3 km och under veckan totalt 5,4 km. Totala sträckan man grävt uppgår nu till drygt 15 km.
Nästa vecka fortsätter man bredbandsgrävningen utefter Ruta Kvarn vägen upp mot Sundstorp och sedan vidare mot Bränneberg.
Utsättning kommer nästa vecka att ske från Bränneberg upp mot Jung. Grävning där påbörjas i slutet av nästa vecka eller början av veckan därpå.

Lägesrapport 2013-09-06

VA-grävningen mot Anders Larsgården – Grossgården är klar och man har grävt ca 7,5 km. På måndag den 9 september börjar man schakta från Ringleden utefter Skarstadsvägen från Ringleden mot Skatofta.
Bredbandsgrävningen har avverkat lite drygt 10 km och det är nu klart i Smedtofta. På måndag gräver man i Kåsentorp från Afsån  ut mot väg 47 och sedan mot Håkantorps Hönseri. Efter det är det  osäkert om man flyttar till sträckan Anders Larsgården väg 47 eller till Törestorp. Vi återkommer om detta snarast. 

 

Så här långt har grävningen kommit 2013-09-01

Grävningen både vid Ringleden och i Håkantorp går framåt.

VA grävingen vid Ringleden – Anders Larsgården – Grossgården har kommit ca 3 km. I början av nästa vecka kommer man att börja gräva utefter Skarstadsvägen från Ringleden mot Skatofta.

Bredbandsgrävningen har gjort lite drygt 7 km och är nu i Håkantorp. I början av nästa vecka kommer man att börja vid Levene Såg och gå upp mot Smedtofta.