Lägesrapport 2014-04-02

VA

Grävningen i Long går nu in i slutskedet och  vi hoppas under nästa vecka eller möjligen början vecka 16 starta om vid Skatofta och gå utefter 47:an mot Tråvad och Skarstad öster om E20.

Med start vecka 16 kommer ytterligare ett grävlag att starta upp vid Bya Gård och gräva sträckningen mot och i Hällum. Detta lag kommer också senare att ta fastigheterna på andra sidan Lidan vid Törestorp.

Målet är att all grävning och slangläggning ska vara klart  till halvårsskiftet. Därefter kommer pumpstationer och tryckbrunnar att anläggas, provtryckning att utföras mm.

Under sensommar/höst ska sedan påkoppling kunna ske av VA nätet

 

Bredband

Bredbandsgrävningen pågår nu på de sträckor som enbart ska ha bredbandsuppkoppling, i VA området. För närvarande befinner man sig vid Ringleden där man gör färdigt vid Lassagården och Grossgården.

 

Man kommer sedan att fortsätta vid Long Smågris där det finns ett par abonnenter och sedan norr om Longs by. I slutet av vecka 15 färdigställs de sista bitarna i Håkantorp och Smedtofta.

 

Stamledningen kommer att få fiberkabel installerad under april månad  och sedan kommer man att börja med resten av nätet.

 

Vi har fått ett preliminärt inkopplingsdatum av Telia till augusti månad. Då kan förhoppningsvis de första kopplas upp. Hur många och vilka områden meddelas senare.