Vara kommun höjer VA-avgifterna från och med 1 januari 2023

Lägenhetsavgift höjs från 74,69kr/mån till 78,20kr/mån och byter namn till Bostadsenhetsavgift.

Vattenavgiften höjs från 8,50 kr/kbm till 9 kr/kbm

Avloppsavgiften höjs från 12,75kr/kbm till 13,50kr/kbm

Den sammanlagda Vatten och avlopp-avgiften höjs alltså från 21,25kr/kbm till 22,50kr/kbm

Föreningen kommer inom de närmsta månaderna att reglera detta på fakturan.

För mer information om prishöjningen: läs på Vara kommuns hemsida.