Lägesrapport 2014-05-09

Sedan påsk arbetar nu två grävlag  med vårt stamnät för vatten och avlopp samt samläggning av bredband på aktuella sträckor. Detta gör att grävningen nu avancerar framåt i snabb takt.

Hällum är i stort sett klart och under början vecka 20 flyttar grävningen till Skarstad öster om E20 med start vid Åsen. Ett grävlag går ner mot Håkesgårdvägen och upp mot E20 medan det andra grävlaget följer väg 47 mot Tråvad.

Målet är att grävarbete ska vara klart till halvårsskiftet och med nuvarande grävtakt ser det helt realistiskt ut. Därefter vidtar nedgrävning av några pumpstationer samt provtryckning av hela systemet. Om inget oförutsett inträffar bör påkoppling av vatten och avlopp kunna starta under september/oktober.

Beställning av pumppaket innehållande brunn, pump, vattenmätare etc görs på hemsidan.