OBS! Vart går ditt dagvatten? Kontrollera!

OBS! Viktig information innan du gräver och ansluter till föreningens avloppsnät

Innan du börjar gräva ner din pumpbrunn måste du kontrollera att inget dagvatten kommer med i avloppet. Häll vatten i stupröret och kolla att det inte rinner ner i din nuvarande avloppstank. Prata med din grävare om hur du skall koppla in den nya brunnen för att undvika dagvatten! Dagvatten i din nya pumpbrunn kan korta ner livslängden på din avloppspump avsevärt.

Dagvatten i avloppssystemet leder till haveri av såväl din egen som föreningens avloppspumpar med stora kostnader som följd. Kommunen kommer dessutom att kräva ersättning för ökade avloppsmängder.
Vid fel som beror på dagvatten in i systemet kan du bli ersättningsskyldig.

Loading