Lägesrapport 2013-11-28

VA grävningen har nu kommit fram till Lidan där sammankoppling skett med slangarna som tidigare lagts under Lidan. Kommunens stamnät skulle enligt planerna vara klart till årsskiftet. Kommunen har fått uppskov med färdigtidpunkten. Eftersom VA-föreningen har samgrävt kommunens stamnät med VA på vissa sträckor har VA grävningen styrts av kommunens tidplan.  På grund av uppskovet, har föreningen beslutat att göra färdigt alla anslutningar utefter sträckningen Skarstad – Lidan. Det innebär att omstarten vid Skatofta mot Long flyttas fram ca 3 veckor. Just nu håller man på att gräva fram till anslutningarna efter Rockagårdsvägen.

Bredbandsgrävningen står just nu stilla. Jung är klart och vi avvaktar kommunens grävning mellan skolan och Asko. Håkantorp är klart fram till fotbollsplanen och vi avvaktar samgrävning med Vara Energi den sista delen ner mot järnvägen. Två tryckningar under genomfartsvägen återstår också.

Lägesrapport 2013-11-01

VA grävningen har nu kommit förbi Skarstad Kyrka och är på väg upp mot Funkagården/Rockagården. Sista två veckorna har varit fylld med problem i form av berg och stora stenar som dragit ner grävhastigheten. Totalt sedan starten har grävts ca 1,2 mil. Ett antal tryckningar under vägar har också gjorts.

 

Bredbandsgrävningen är avslutad i Jung. Här återstår att gräva för VA och bredband till ett antal medlemmar. Tryckningar har gjorts under en del vägar och bäckar samt Afsån. Grävningen från Afsån och vidare från Rytterås till Smedtofta är klar liksom grävningen fram till Håkantorp. Här återstår at gräva fram till reningsverket där vi också skall sätta upp ett nodskåp. Vi skall också gräva utefter genomfartsvägen och fram till fotbollsplanen. Sista sträckan fram till järnvägen skall också färdigställas. Arbetet i Håkantorp påbörjas på måndag 4 november. Grävningen från Afsåns dalgång vid Kåsentorp och Stormarken i Long upp till där bredbandet skall möta VA grävningen är också klar. Totalt har grävts ca 2.4 mil för enbart bredbandskanalisation.