Viktig information om anslutningar

Styrelsen meddelar när föreningens vatten- och avloppsnät är i drift och när det är dags att börja koppla in anslutningar.

Det går bra att gräva ner pumpbrunnen redan nu men ledningen får ej anslutas till föreningens serviceventil. Monteringsanvisning finns under fliken ´Beställa pump!´.

Ledningsände vid serviceventil skall lämnas fri då denna kommer att användas när hela systemet provtrycks innan driftsättning. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att fastigheten ej anslutes  till serviceventilen.Skulle fastigheten ändå vara ansluten vid provtryckningen debiteras fastighetsägaren kostnaden för att koppla loss.