Ingen moms!!!!

Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra olika mål slagit fast att de ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked – och förklarar att uttaxeringen på medlemmar inte avser en ”transaktion som är föremål för mervärdesskatt.

Eftersom föreningen redan debiterat ut moms kommer styrelse att försöka hitta snabba lösningar för att backa debiteringen..

E-faktura

Lite positiva nyheter är att vi nu har bytt faktureringssystem vilket innebär att vi kan erbjuda e-faktura via banken.

Du går själv in på internetbanken och via deras system anmäler du e-faktura från oss. Det du behöver fylla i är namn, mailadress, personnummer och ditt 4-siffriga kundnummer vilket finns uppe till vänster på din faktura.

Information om kommande prishöjning 2024-01-01

Från och med den 1 januari 2024 kommer fasta avgiften att höjas i enlighet med beslut fattat på föreningsstämman den 14 juni 2023.

Nuvarande avgift på 630 kr/månad höjs då till 1125 kr/månad.

Prishöjningen drivs i första hand av två orsaker:

Den ena är en kraftigt höjd ränta på vårt gemensamma lån.

Den andra är att Skattemyndigheten har beslutat att Samfälligheter skall momsregistreras och börja betala moms.

Detta innebär att vi tvingas debitera 25% moms på fasta beloppet vilket tidigare var momsbefriat.

Undvik stopp i avloppet— ta hand om fettet från matlagningen

Det lilla fett som finns när du har stekt falukorv till exempel rinner ned med varmvattnet när du diskar men så fort det kommer ned några meter så blir det kallt snabbt och då blir det stelt.

Optimalt är att torka stekpannan med papper, som kastas i soptunnan, efter att ha stekt med olja eller smör. De som har diskmaskin måste också se till att fettet är borta innan maskinen körs i gång.

Det här ska du inte slänga i avloppet

1. Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta i soporna eller lägg som jordförbättring i trädgården.

2. Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Varmt vatten hjälper bara en bit, men det stelnar förr eller senare.

3. Råa ägg. Äggkladd och varmvatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset. Kallt vatten hjälper en bit, men nästa omgång varmvatten kan få ägget att stelna längre ned.

4. Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar kan till slut bilda propp i röret.

5. Kaustiksoda. Om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp.

6. Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköljer av redskapen efter att ha använt dessa. Tvätta i en hink, låt stelna och lämna på återvinningscentralen.

7. Fler tips finns i listen till höger. Läs igenom det också.

Vara kommun höjer VA-avgifterna från och med 1 januari 2023

Lägenhetsavgift höjs från 74,69kr/mån till 78,20kr/mån och byter namn till Bostadsenhetsavgift.

Vattenavgiften höjs från 8,50 kr/kbm till 9 kr/kbm

Avloppsavgiften höjs från 12,75kr/kbm till 13,50kr/kbm

Den sammanlagda Vatten och avlopp-avgiften höjs alltså från 21,25kr/kbm till 22,50kr/kbm

Föreningen kommer inom de närmsta månaderna att reglera detta på fakturan.

För mer information om prishöjningen: läs på Vara kommuns hemsida.

Det är viktigt att vi tänker på vad som spolas ner i avloppet.

Det lilla fett som finns när du har stekt falukorv till exempel rinner ned med varmvattnet när du diskar men så fort det kommer ned några meter så blir det kallt snabbt och då blir det stelt.

Optimalt är att torka stekpannan med papper, som kastas i soptunnan, efter att ha stekt med olja eller smör. De som har diskmaskin måste också se till att fettet är borta innan maskinen körs i gång.

Det här ska du inte slänga i avloppet

1. Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta i soporna eller lägg som jordförbättring i trädgården.

2. Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Varmt vatten hjälper bara en bit, men det stelnar förr eller senare.

3. Råa ägg. Äggkladd och varmvatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset. Kallt vatten hjälper en bit, men nästa omgång varmvatten kan få ägget att stelna längre ned.

4. Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar kan till slut bilda propp i röret.

5. Kaustiksoda. Om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp.

6. Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköljer av redskapen efter att ha använt dessa. Tvätta i en hink, låt stelna och lämna på återvinningscentralen.

7. Fler tips finns i listen till höger. Läs igenom det också.

Dagvatten läcker fortfarande in i avloppet.

Föreningen levererar mer avloppsvatten än inköpt vatten när det regnar. Det betyder att det finns inläckage av regnvatten i systemet. Troligen släpper avloppsledningen från huset till pumpbrunnen in dagvatten. Kolla och åtgärda ledningen om pumpen jobbar onormalt mycket. Föreningen betalar för allt avlopp- även regnvatten som kommer in i systemet.

Här får du några tips:

  • Kontrollera så du inte har cement/Höganäsrör innan pumpbrunn (Vatten tar sig in i skarvar)
  • Finns golvbrunn i garage-nerfart som kopplats till avloppet?
  • Finns tak-avvattning/dränering kopplad till avlopp, (kan förekomma i vissa fall)
  • Ett lätt sätt att kolla är att lägga en slang och låta rinna vatten på det ställe ni misstänker inflöde, öppna locket på pumpbrunnen, efter en stund kommer pumpen att starta och gå till/från.
  • Om pumpbrunnen står för lågt placerad kan ytvatten rinna in. (Åtgärd dränera bort ytvatten; alternativt kan förhöjningsdel köpas till brunn.)
  • Du kan själv kontrollera om ditt avlopp är onormalt högt genom att läsa av vattenmängd på vattenmätaren och pumpens gångtid. Prova med några olika avläsningsintervall gärna före och efter regn. Beräkna så här: Avläsning vatten2 – avläsning vatten1= Vattenmängd. Avläsning gångtidpump2 – avläsning gångtidpump1= Gångtimmar

Dela vattenmängden med gångtimmar, resultatet ska bli större än 2.

Information om avloppspumpen hittar du under fliken Så här sköter du din avloppspump

Information om vattenmätaren hittar du under fliken Så här fungerar din vattenmätare