MOMS i samfällighetsföreningar

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande, 8-1462899, i frågan om att samfällighetsföreningar blir moms-pliktiga.

Detta innebär kostnadshöjningar för föreningens medlemmar. Styrelsen driver nu ett arbete för att i möjligaste mån minska dessa kostnader.

Läs mer på

Skatteverket föreningar

Skatteverket rättsvägledning