Dagvatten läcker fortfarande in i avloppet.

Föreningen levererar mer avloppsvatten än inköpt vatten när det regnar. Det betyder att det finns inläckage av regnvatten i systemet. Troligen släpper avloppsledningen från huset till pumpbrunnen in dagvatten. Kolla och åtgärda ledningen om pumpen jobbar onormalt mycket. Föreningen betalar för allt avlopp- även regnvatten som kommer in i systemet.

Här får du några tips:

  • Kontrollera så du inte har cement/Höganäsrör innan pumpbrunn (Vatten tar sig in i skarvar)
  • Finns golvbrunn i garage-nerfart som kopplats till avloppet?
  • Finns tak-avvattning/dränering kopplad till avlopp, (kan förekomma i vissa fall)
  • Ett lätt sätt att kolla är att lägga en slang och låta rinna vatten på det ställe ni misstänker inflöde, öppna locket på pumpbrunnen, efter en stund kommer pumpen att starta och gå till/från.
  • Om pumpbrunnen står för lågt placerad kan ytvatten rinna in. (Åtgärd dränera bort ytvatten; alternativt kan förhöjningsdel köpas till brunn.)
  • Du kan själv kontrollera om ditt avlopp är onormalt högt genom att läsa av vattenmängd på vattenmätaren och pumpens gångtid. Prova med några olika avläsningsintervall gärna före och efter regn. Beräkna så här: Avläsning vatten2 – avläsning vatten1= Vattenmängd. Avläsning gångtidpump2 – avläsning gångtidpump1= Gångtimmar

Dela vattenmängden med gångtimmar, resultatet ska bli större än 2.

Information om avloppspumpen hittar du under fliken Så här sköter du din avloppspump

Information om vattenmätaren hittar du under fliken Så här fungerar din vattenmätare