Lägesrapport 2013-09-30

Inom VA-området är det i stort sett grävt fram till Skatofta för att sedan fortsätta mot Skarstad kyrka. Där är det utstakat och klart.

Vill du gräva ner avloppsbrunnen på din tomt redan nu så går det bra att beställa  brunn, avloppspump och vattenmätare till ett pris av 36000kr. Garantin för pump och vattenmätare börjar gälla 2014-06-01.

På bredbandssidan är det grävt från Bränneberg och upp mot Jungs samhälle. Inom några dagar är grävmaskinerna vid Jungs skola. Därefter fortsätter utstakning och grävning ner mot E20 förbi Asko’s gamla lokaler.