Lägesrapport 2013-12-22

 

Lägesrapport 2013-12-22 inför jul och nyår

VA

Grävningen gör nu uppehåll fram till 7 januari. På sin väg tillbaka till Skatofta görs alla anslutningar färdigt. Vi har kommit till Skarstads By och kommer att fortsätta mot bygdegården när man börjar igen.

Efter Skarstad har vi kvar att göra en sträcka utefter Västergårdsvägen innan vi kan starta  om vid Skatofta mot Long. Uppskattningsvis kommer det att ske i mitten på januari om allt går bra.

Under början av året kommer vi att kontakta markägare och medlemmar utefter sträckningen mot Long angående placering av ledningar och servicer.

Anläggning av mätarbrunnar vid Ringleden kommer också att påbörjas under januari månad. Det görs av Vara kommun för vår räkning.

Bredband

Grävningen är i princip avslutad. Några korta sträckor återstår i Håkantorp och Smedtofta. Det fortsatta arbetet avvaktar Vara kommuns arbete med att få fram fiber till våra kopplingspunkter i Vara och Jung.

 

Märkning av kopplingsskåp pågår och kommer att fortsätta under januari.