Åtgärder på samlingspumpstationerna efter regnet i augusti

Pumpstationerna i vårt avloppsnät svämmades över av mängden regn som föll under en dag i slutet av augusti. Stationerna reparerades omgående. För att undvika driftsstörningar vid översvämningar i framtiden har styrelsen tagit beslut om att installera backventiler vid brunnarna samt lyfta upp brunnarnas elektronik till ett skåp.