Lägesrapport 2013-11-28

VA grävningen har nu kommit fram till Lidan där sammankoppling skett med slangarna som tidigare lagts under Lidan. Kommunens stamnät skulle enligt planerna vara klart till årsskiftet. Kommunen har fått uppskov med färdigtidpunkten. Eftersom VA-föreningen har samgrävt kommunens stamnät med VA på vissa sträckor har VA grävningen styrts av kommunens tidplan.  På grund av uppskovet, har föreningen beslutat att göra färdigt alla anslutningar utefter sträckningen Skarstad – Lidan. Det innebär att omstarten vid Skatofta mot Long flyttas fram ca 3 veckor. Just nu håller man på att gräva fram till anslutningarna efter Rockagårdsvägen.

Bredbandsgrävningen står just nu stilla. Jung är klart och vi avvaktar kommunens grävning mellan skolan och Asko. Håkantorp är klart fram till fotbollsplanen och vi avvaktar samgrävning med Vara Energi den sista delen ner mot järnvägen. Två tryckningar under genomfartsvägen återstår också.