Lägesrapport 2013-11-01

VA grävningen har nu kommit förbi Skarstad Kyrka och är på väg upp mot Funkagården/Rockagården. Sista två veckorna har varit fylld med problem i form av berg och stora stenar som dragit ner grävhastigheten. Totalt sedan starten har grävts ca 1,2 mil. Ett antal tryckningar under vägar har också gjorts.

 

Bredbandsgrävningen är avslutad i Jung. Här återstår att gräva för VA och bredband till ett antal medlemmar. Tryckningar har gjorts under en del vägar och bäckar samt Afsån. Grävningen från Afsån och vidare från Rytterås till Smedtofta är klar liksom grävningen fram till Håkantorp. Här återstår at gräva fram till reningsverket där vi också skall sätta upp ett nodskåp. Vi skall också gräva utefter genomfartsvägen och fram till fotbollsplanen. Sista sträckan fram till järnvägen skall också färdigställas. Arbetet i Håkantorp påbörjas på måndag 4 november. Grävningen från Afsåns dalgång vid Kåsentorp och Stormarken i Long upp till där bredbandet skall möta VA grävningen är också klar. Totalt har grävts ca 2.4 mil för enbart bredbandskanalisation.