Lägesrapport 2013-09-15

VA-grävningen: utefter Ringleden har rullat på hela veckan och på fredagen hade vi kommit ca 1, 4km. Totalt har VA grävningen avverkat ca 9 km.
Utsättning kommer nästa vecka att påbörjas på sträckan Skatofta mot Skarstad, Bya och vidare mot Skarstad Kyrka.

Bredbandsgrävningen:  flyttade på fredagen från Väg 47 vid Tomten till Törestorp. På fredagen grävde man 1,3 km och under veckan totalt 5,4 km. Totala sträckan man grävt uppgår nu till drygt 15 km.
Nästa vecka fortsätter man bredbandsgrävningen utefter Ruta Kvarn vägen upp mot Sundstorp och sedan vidare mot Bränneberg.
Utsättning kommer nästa vecka att ske från Bränneberg upp mot Jung. Grävning där påbörjas i slutet av nästa vecka eller början av veckan därpå.