Lägesrapport 2013-09-23

VA-grävningen: Det har fortsatts utefter Ringleden hela veckan och på fredagen hade vi kommit ca ytterligare ca 1 km. Vi räknar med att vara uppe vid Skatofta under veckan. Därefter fortsätter grävningen på andra sidan väg 47 upp mot Skarstad.
Utsättning har påbörjats och kommer att fortsätta nästa vecka.

Bredbandsgrävningen: Under veckan har ytterligare drygt 4 km avverkats och är nu vid Bränneberg. Vi har nu grävt knappt 2 mil sedan starten. Det är kvar ca 3,5 km till Jungs Skola som vi räknar med att nå under nästa vecka.
Utsättning av ledningsdragningen mellan undergången av gamla E20 och Jungs skola görs i början av veckan.