Viktig information om Anslutningsboxar för Bredband.

Anslutningsboxar för utsidan huset samt fibersvans som  skall dras inifrån huset genom väggen till kopplingsboxen, finns nu för  avhämtning i samband med bredbandsföreningens styrelsemöten i Skarstad Bygdegård.  Fibersvansar finns i 10 och 20 meters längd. Instruktion för montering finns  under fliken instruktioner på Bredbandsföreningens hemsida.
Nästa tillfälle för hämtning är den 30 september  mellan kl. 18.00 – 18.30.