Ingen moms!!!!

Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra olika mål slagit fast att de ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked – och förklarar att uttaxeringen på medlemmar inte avser en ”transaktion som är föremål för mervärdesskatt.

Eftersom föreningen redan debiterat ut moms kommer styrelse att försöka hitta snabba lösningar för att backa debiteringen..