Information om kommande prishöjning 2024-01-01

Från och med den 1 januari 2024 kommer fasta avgiften att höjas i enlighet med beslut fattat på föreningsstämman den 14 juni 2023.

Nuvarande avgift på 630 kr/månad höjs då till 1125 kr/månad.

Prishöjningen drivs i första hand av två orsaker:

Den ena är en kraftigt höjd ränta på vårt gemensamma lån.

Den andra är att Skattemyndigheten har beslutat att Samfälligheter skall momsregistreras och börja betala moms.

Detta innebär att vi tvingas debitera 25% moms på fasta beloppet vilket tidigare var momsbefriat.