Statusrapport juni 2013 presenterad på föreningsstämman 18 juni

  • I nuläget ingår 153 fastigheter
  • Entreprenadavtal tecknat med Empower AB
  • Låneavtal tecknat med Sparbanken Skaraborg

Sparbanken Skaraborg är också intresserade av att stötta med den finansering som resp fastighetsägare ska göra själv i form av pumpbrunn och arbete på egen tomt. Detta är dock helt utanför samfällighetens ansvar och inblandning

  • Vara Markkonsult är kontrakterade som kontrollant av projektet.
  • Grävstart i början av augusti. Första etappen kommer att ske där samgrävning sker med bredbandets stamnät.