Utsättning/löpande arbete

Detta presenterades på föreningsstämman 18 juni.

  • Utsättning kommer att ske i god tid före grävning av respektive avsnitt
  • Utsättning sker i nära samråd med respektive fastighetsägare
  • Kontakt kommer att tas av vår fältarbetare eller av någon i styrelsen
  • Support och engagemang av respektive fastighetsägare ger lägre kostnad
  • Grävd sträcka avslutas varje dag. Detta innebär att fastighetsägare som vill kontrollera lagningar, täckdiken, etc. måste vara tillgänglig vid grävningen.