Några tips

Det är viktigt att vi tänker på vad som spolas ner i avloppet.

Förra året drabbades föreningen av stopp i avloppet beroende på fettklumpar.

Även små mängder matfett kan orsaka stopp.

När vi lagar mat blir det fett kvar i kastruller, fritöser och stekpannor. Fett som spolas ner i avloppet orsakar mycket stora problem i rören med stor risk för stopp hemma hos dig eller i vårt ledningsnät. Större mängder fett från till exempel fritering, marinader och liknande kan hällas i någon förpackning – kanske den du köpte oljan i. Förpackningen får inte vara gjord av glas och ska gå att stänga så att fettet inte läcker ut, exempelvis en använd pappersförpackning med skruvkork eller en plastburk med plastlock. Släng sedan behållaren i de vanliga hushållssoporna.

Det lilla fett som finns när du har stekt falukorv till exempel rinner ned med varmvattnet när du diskar men så fort det kommer ned några meter så blir det kallt snabbt och då blir det stelt. Optimalt är att torka stekpannan med papper, som kastas i soptunnan, efter att ha stekt med olja eller smör. De som har diskmaskin måste också se till att fettet är borta innan maskinen körs i gång.

Det här ska du inte slänga i avloppet

1. Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta i soporna eller lägg som jordförbättring i trädgården.

2. Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Varmt vatten hjälper bara en bit, men det stelnar förr eller senare.

3. Råa ägg. Äggkladd och varmvatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset. Kallt vatten hjälper en bit, men nästa omgång varmvatten kan få ägget att stelna längre ned.

4. Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar kan till slut bilda propp i röret.

5. Kaustiksoda. Om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp.

6. Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköljer av redskapen efter att ha använt dessa. Tvätta i en hink, låt stelna och lämna på återvinningscentralen.

7. Fler tips finns i listen till höger. Läs igenom det också.

Publicerat i Uncategorized

Kolla din avloppspump

Nu när det regnar så mycket är det läge att kolla hur mycket din avloppspump går. Föreningen levererar mer avloppsvatten än inköpt vatten när det regnar. Det betyder att det finns inläckage av regnvatten i systemet. Troligen släpper avloppsledningen från huset till pumpbrunnen in dagvatten. Kolla och åtgärda ledningen om pumpen jobbar onormalt mycket. Föreningen betalar för allt avlopp- även regnvatten som kommer in i systemet.

INTE OK att vårt avlopp har blivit soptunna

Toaletten ska endast användas för kiss och bajs och toapapper.

Bland annat har detta kommit upp i våra pumpbrunnar.

Annat skräp äventyrar avloppet för alla medlemmar och kan orsaka totalstopp. Skräpet medför att både föreningens pumpar och din egen pump slits ut i förtid vilket medför extra kostnader både för dig och föreningen. En ny pump kostar omkring 35000 kronor. Ett enkelt och billigt sätt att förlänga pumpens livslängd är att ha en papperskorg för skräpet på toaletten. Då blir det enkelt att kasta skräpet i soptunnan där det hör hemma.

Föreningen har drabbats av stopp i avloppet beroende på fettklumpar.

Det är viktigt att vi tänker på vad som spolas ner i avloppet.

Även små mängder matfett kan orsaka stopp.

Det lilla fett som finns när du har stekt falukorv till exempel rinner ned med varmvattnet när du diskar men så fort det kommer ned några meter så blir det kallt snabbt och då blir det stelt.

Optimalt är att torka stekpannan med papper, som kastas i soptunnan, efter att ha stekt med olja eller smör. De som har diskmaskin måste också se till att fettet är borta innan maskinen körs i gång.

Det här ska du inte slänga i avloppet

1. Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta i soporna eller lägg som jordförbättring i trädgården.

2. Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Varmt vatten hjälper bara en bit, men det stelnar förr eller senare.

3. Råa ägg. Äggkladd och varmvatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset. Kallt vatten hjälper en bit, men nästa omgång varmvatten kan få ägget att stelna längre ned.

4. Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar kan till slut bilda propp i röret.

5. Kaustiksoda. Om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp.

6. Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköljer av redskapen efter att ha använt dessa. Tvätta i en hink, låt stelna och lämna på återvinningscentralen.

7. Fler tips finns i listen till höger. Läs igenom det också.

Dagvatten in i vårt avloppssystem, Historia, åtgärder och framtid

Vid anslutningen till Vara Kommun av föreningens VA nät fastställdes debiteringsprincipen att föreningen debiteras för samma avloppsmängd som erhållet vatten. Detta justerat med de medlemmar som använder vatten i drift där inte avlopp uppstår. Kommunens debitering grundades då på den vattenmängd som registrerades vid anslutningspunkter i Vara och Long.

I avtalet med kommunen framgick också att maximalt returnerat avlopp fick uppgå till 105 % av intagen vattenvolym.

Då det naturligt går bort en del vatten som inte blir avlopp diskuterades möjligheten att betala vatten och avlopp separat.

Under 2019 installerades en avloppsmätare vid anslutningspunkten vid Vara och från 2019-11- 01 infördes debiteringsmodellen med separat vatten respektive separat avlopp.

Vid den kraftiga nederbörd som var under främst under januari 2020 blev det överflöde i våra ansamlingsstationer vilket visade på att det kom in dagvatten/grundvatten i vårt avloppssystem. Det visade också avläsningen av vatten respektive avloppsmängden mot kommunen, där avloppsmängden vida överskred den vattenvolym vi tog in.

Vi gjorde då under första hälften av mars en kontroll på pumptiden på samtliga avloppspumpar på respektive fastighet. Detta för att få en indikation på där pumptiden varit väsentligt högre än det normvärde som kan anses acceptabelt.

Ett drygt 30-tal pumpar uppvisade ”onormala värden” och dessa fastighetsägare kontaktades och krav på åtgärd ställdes.

Många anläggningar är nu åtgärdade, men en del återstår och vi håller trycket upp på att få dem åtgärdade eller att det finns en förklaring till den höga pumptiden.

Vid månadsskiftet maj/juni gjordes en extra vattenavläsning samtidigt som aktuell pumptid på de aktuella pumparna registrerades och det gör det möjligt att följa upp om avloppsvolymen motsvarar vattenvolymen.

Vi ska också ha klart för oss att vid torr väderlek ger det inte så mycket externt inflöde, utan det är vid mycket regnande som det ger utfall. Det gör det lite mer komplicerat med uppföljningen.

Vi kommer att fortlöpande ha kontroll och uppföljning av detta till dess att berörda anläggningar är tillrättade och vi har ett normalt förhållande mellan vatten in och avlopp ut.

Det är respektive fastighetsägare som är ansvarig för att det inte kommer in externt vatten i vårt avloppssystem!! 

Då det dessutom ofta är grus, sand mm i detta förorsakar det onödigt slitage på såväl fastighetsägarens egen pump som på våra pumpar i samfälligheten

Dagvatten in i vårt avloppssystem

För att försöka komma tillrätta med det dagvatten som kommer in i vårt avloppsystem kommer vi i styrelsen att läsa av pumptid på samtliga avloppspumpar under vecka 10-12, den 2 till 22 mars.

Detta innebär att någon av oss kommer att besöka er och lyfta på brunnslocket och läsa av den aktuella pumptiden på displayen. Då avläsningen sker larmar pumpen ett kort tag. Detta återgår dock utan att något behöver åtgärdas.

Vi kommer inte att föravisera besöket på annat sätt än med denna skrivelse.

Är ni hemma vid avläsningen är det naturligtvis bra om ni kan vara med, men det är inget krav.

Har ni låst avloppsbrunnen är vi tacksamma om ni har den upplåst den aktuella tiden.

Vi jämför sedan den aktuella pumptiden med aktuell vattenförbrukning och kan då få en klar indikation på om det kommer in dagvatten i systemet.

Vi kommer att kontakta de som blir berörda.

De brister som finns måste då åtgärdas omgående.

Vi har i nuläget väsentliga kostnader för den extra avloppsmängd som vi levererar till Vara Kommun till följd av inflöde av dagvatten.

Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Styrelsen