Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Tisdag 16 juni 2015 kl 19.00 i Skarstad bygdegård

Kallelse och dagordning

Förvaltningsberättelse 2015

Uttaxerat belopp 2015

Uttaxerat belopp 2016

Välkomna

Styrelsen Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening