Inga sopor i avloppet

I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner. Vad spolar du ner?

Exempel på sådant som inte hör hemma i avloppet.

  • . Tandtråd, tops, bindor, tamponger, kondomer, bomullstussar med aceton.
  • . Hushållspapper och våtservetter
  • . Kattsand och kaffesump.
  • . Snus, fimpar och cigarettaska.
  • . Matrester.
  • . Gamla och överblivna mediciner.

Farligt avfall som till exempel färgrester, lösningsmedel, kylarglykol, oljor och kemikalier.

Matfett – läs mer om hur du tar hand om ditt matfett på bästa sätt.

Inget hushållspapper och inga våtservetter i avloppet,

Hushållspapper kanske låter som något som går bra att spola ner, men pappersfibrerna är helt annorlunda än i toalettpapper. Hushållspapper är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper istället ska falla sönder när det spolas ner. Våtservetter är också gjorda för att hålla ihop. Det kan därför lätt bli stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper eller våtservetter. Vid en undersökning svarade 24% att de brukar spola ner hushållspapper.

Tamponger och tops.

Tamponger och tops fastnar lätt i avloppsrören/kvarnen och skapar stopp. En snabbtitt i avloppsreningsverkets rensgaller som fångar upp skräp, visar att tamponger och tops är bland våra vanligaste nedspolningar.

Snus innehåller tungmetaller.

Snus och cigaretter innehåller kadmium som när det spolas ner går rakt genom avloppsreningsverket och hamnar i vår natur. Undersökningar visar att många felaktigt tror att snus är okej att spola ner i avloppet.

Matfett orsakar stopp i avloppet.

Spola inte ner matfett från matlagningen i vasken, det orsakar stopp i ledningarna när det kyls ner och stelnar. Hela 45% av de tillfrågade i en undersökning svarar att de spolar ner fett i avloppet. Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng detta i soporna istället.

spola toaletten, kasta skräpet i soptunnan istället.

Om du skaffar en papperskorg i badrummet och slänger skräpet där istället för att spola ner det i toaletten får vi ett renare vatten. Har du soptunnan nära till hands är det lättare för dig att göra dig av med skräpet på rätt sätt. Ofta kanske det bara handlar om att bryta en vana