Debitering av avgift i september

Färdigtidpunkten närmar sig och under hösten kommer vi in i ett driftskede.

Vi kommer då att i enlighet med beslut på föreningsstämman i juni 2014 att starta debiteringen under september månad.

Det innebär att du i början av september kommer att få en faktura som innefattar de fasta avgifterna:  ränta, amortering, administration och underhåll. Någon förbrukningsavgift utgår självfallet inte förrän respektive medlem kopplat upp sig mot föreningsnätet.