Ansökan om grödersättning senast 1 okt

Ansökan om grödersättning bör vara inlämnad senast den 1 oktober. Använd om möjligt blanketten som finns på hemsidan. Blanketter finns också hos styrelsen.

Vid större ersättningsanspråk eller då det rör kringområden som berörs bör foto bifogas ansökan och ev ytterligare kommentarer bör göras.

Vi kommer att gå igenom ansökningarna i en särskild grupp inom styrelsen.