Eget vatten

För de fastigheter som avser att använda eget vatten men leverera avloppsvatten till samfälligheten gäller följande:

— Kommunen kräver att kommunens vattenmätare ska installeras. För denna debiteras en årlig mätaravgift av kommunen. För 2014 uppgår denna mätaravgift till 1360 kr. Detta är 60 % av gällande taxa enligt kommunens VA taxa  för mätaravgift som är totalt 2266 kr.

— Fastighetsägare med eget vatten betalar ej fastighetsavgift för vatten. För 2014 uppgår fastighetsavgiften till 342 kr. Detta är 40 % av gällande taxa enligt kommunens VA taxa för fastighetsavgift som är totalt 854 kr.

Förbrukad vattenmängd ska årligen redovisas såväl till samfälligheten som till kommunen.

Dessa regler är fastställda av Vara Kommun i dess VA taxa för 2014.Taxan beslutas årligen och kan därmed ändras.

Kostnad per m3 vatten är ca 9:-  kr.  Vid en årlig förbrukning av 100 m3  blir besparingen i egen vattenkostnad mindre än de tillkommande kostnaderna i form av årlig mätaravgift reducerad med den lägre fastighetsavgiften.

Fastighetsägare som ska använda eget vatten måste anmäla detta till samfälligheten senast i samband med inköp av pumppaketet.