Lägesrapport 2014-06-16

Vatten och avlopp

Grävningen går nu in i sitt slutskede. Det ena grävlaget är utefter 47:an  och beräknas bli klara före midsommar med den sträckningen. Det andra grävlaget är vid de sista fastigheterna vid Dönstorp upp mot E20 och blir också klara under midsommarveckan.

Det som sedan återstår är området norr om Lidan, Törestorp, Töredal m fl. Detta startar upp efter midsommar och bedöms ta ca 2 veckor. Därefter har vi ett par fastigheter som är omgivna med berg som vi ska fram till och i o m detta är ledningsgrävningen avslutad. Därefter vidtar en del nedgrävningar av pumpbrunnar samt provtryckning innan påkoppling kan ske. Det ligger ju naturligtvis också en semester under dennas tiden. Som nämnts tidigare beräknar vi att påkoppling ska kunna ske i september/oktober om allt går enligt plan.