Kontrollera pumpbrunnarna inför vintern

För att undvika frysskador på avloppspumpen

  • se till att isolerplattan inne i brunnen är nedtryckt tätt mot pumpen
  • kontrollera att det finns jord/sand upp till ”ground level” märkningen på utsidan av brunnen