Några tips inför första julen med ditt nya avlopp

Nu när vi  kan börja använda vårt vatten- och avloppssystem är det några saker att  tänka på för att undvika driftsstopp.

VIKTIGT 1

TÄNK PÅ ATT TOALETTEN INTE ÄR EN ALLMÄN AVSKRÄDESSTATION!! Spola inte ner saker som kan skada eller förorsaka stopp i avloppspumpen. Detta kan vara fasta föremål men även våtservetter, tops, tandtråd etc  som kan skada eller sno in sej i pumpen och störa driften av den.

Avloppspumpen är ert eget ansvar och förutom besvär vid driftstörningar kommer kostnaderna för ev skador orsakade av er pga ”fel” saker i toaletten att drabba er direkt.

VIKTIGT 2

SPOLA INTE NER FETT I AVLOPPSSYSTEMET!! Fett ur stekpannan, frityrolja, skinkspad och annat fett får inte spolas ner i avloppssystemet. Då fettet kommer ner i låga temperaturer nere i jorden stelnar det och avlagras mycket lätt i ledningarna. Detta orsakar stopp i systemet som ger problem för oss alla samt orsakar kostnader för spolning för att få systemet i drift igen.