Information från polisen om spolning av avlopp

Läs mer här

Personer som uppger sig vara från kommunen vill komma hem till dig för att spola avloppet.

Varken föreningen eller kommunen har några planer på att spola avloppet på din tomt utan att vi i god tid meddelar detta på hemsida, via epost eller per brev.